Tài liệu truyền thông

Luật Phòng chống tác hại Thuốc lá
Phòng chống tác hại Thuốc lá (2)
Pano phòng chống thuốc lá tỉnh Cà Mau (1)
Pano phòng chống thuốc lá tỉnh Cà Mau
Tờ rơi phòng chống thuốc lá tỉnh Đồng Tháp
Phòng chống tác hại Thuốc lá (1)
Tại sao không nên hút thuốc lá?
Vì một Việt Nam không khói thuốc lá
Diệt lăng quăng, diệt muỗi vằn để phòng bệnh sốt xuất huyết
10 nguyên tắc vàng chế biến thực phẩm an toàn
Để phòng bênh Tay-Chân-Miệng
"1 phải 5 giảm"