Quay dựng và xuất bản phim các loại

Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận
Kiên Giang - Tiềm năng, cơ hội đầu tư, thương mại và du lịch
Đầu tư Quảng Ninh
Đà Lạt Lâm Đồng - Thiên đường du lịch
Du lịch Đồng Tháp
Ninh Thuận trên đường đi tới tương lai
Xúc tiến thương mại tỉnh Long An - Nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
Chương trình tài trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sáng tạo
Du lịch Kon Tum - "Huyền thoại đại ngàn"
Kiên Giang - Tiềm năng và cơ hội đầu tư
Tây Ninh - Sơn thủy hữu tình
Long An - Tất cả vì sự thành công của bạn